Złomowanie aut, a ochrona środowiska

Obecnie coraz częściej staramy się żyć ekologicznie. Polega to na podejmowaniu świadomych decyzji, które wywierają jak najmniej negatywny wpływ na środowisko. Ma to odzwierciedlenie niemal w każdej dziedzinie życia, począwszy od produktów spożywczych, poprzez rozmaite dobra konsumpcyjne, aż po motoryzację.

Złomowanie samochodów

Jeśli nasz dotychczasowy samochód nie nadaje się do dalszej eksploatacji lub po prostu chcemy go wymienić na nowy, stajemy przed dylematem co lepsze – sprzedaż pojazdu czy jego złomowanie. Dla osób, którym zależy na dbaniu o środowisko, wybór jest tylko jeden – złomowanie. Okazuje się, że jest to nie tylko świetny sposób na pozbycie się pojazdu, ale również na zmniejszenie liczby odpadów oraz pozyskanie surowców do ponownego wykorzystania.

złomowanie samochodu

Kiedy złomujemy auta?

Na złomowanie samochodów należy się zdecydować, jeśli pojazd nie nadaje się już do dalszego użytkowania. Może być to wynik wieku samochodu i stanu jego zużycia. Ponadto auto, które uległo wypadkowi, może mieć tak poważne uszkodzenia, że nie nadaje się już do żadnych napraw. Jeszcze innym powodem mogą być akty wandalizmu, zalanie, spalenie czy inne awarie, zagrażające bezpieczeństwu jazdy (skrzywiona rama samochodu czy też zniszczone strefy zgniotu).

Gdzie należy złomować samochód?

Jeśli ostateczna decyzja o złomowaniu auta została już podjęta, należy udać się do specjalistycznej firmy recyklingowej, działającej legalnie na podstawie stosownych uprawnień. Godną polecenia stacją demontażu pojazdów w województwie dolnośląskim jest AW Motors, która za skup aut do kasacji i recyklingu płaci od ręki gotówką. Ponadto wydaje zaświadczenia demontażu, niezbędne do późniejszego wyrejestrowania pojazdu w przeciągu do 30 dni od daty złomowania. Co również jest bardzo ważne, tutaj złomowanie odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych standardów bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i środowiska.

Jak przebiega złomowanie auta?

Złomowanie samochodów przebiega w kilku etapach. Na początku dokonuje się analizy i wyboru części samochodowych, które nie są uszkodzone i mogą być wykorzystane jako zamienniki w innych pojazdach. Następnie następuje wydzielenie tych elementów samochodu, które można poddać ponownej obróbce. Są to części wykonane z ołowiu, mosiądzu, miedzi, stali, szkła i gumy. Ostatnim krokiem jest zniszczenie tych elementów pojazdu, których nie da się już użyć ponownie. Ponadto usunąć należy wszelkie oleje samochodowe, płyny i filtry, a także samo paliwo, które poddawane są utylizacji.

złomowanie auta

Dlaczego złomowanie bywa lepsze niż sprzedaż?

Dbając o środowisko, należy ograniczać ilość czynników wpływających na jego dalsze zanieczyszczenie. Eksploatowanie pojazdów, które swoje lata świetności już dawno mają za sobą, może wpływać wręcz destrukcyjnie na środowisko. Ich silniki zapewne nie spełniają już żadnych aktualnych norm, a wytwarzane przez nie spaliny są wyjątkowo szkodliwe. Sprzedając takie auto, czasem zupełnie nieświadomie, przykładamy się do wzrostu efektu cieplarnianego.

Korzyści wynikające z recyklingu samochodu

Tylko złomowanie samochodów w legalnych stacjach demontażu chroni nasze środowisko naturalne. Pojazdy porzucone stanowią ogromne zagrożenie dla czystości otoczenia. Płyny eksploatacyjne oraz niebezpieczne materiały takie jak płyn chłodniczy, hamulcowy czy przekładniowy, a także olej silnikowy, czy paliwo nie mogą trafić nawet przez przypadek do gleby i wód gruntowych. Ponadto elementy samochodów, zwłaszcza wykonane z tworzyw sztucznych, będą zalegać przez setki lat, zanim ulegną samozniszczeniu i rozpadowi. Zlecając złomowanie firmie AW Motors, nawet i 86% całego auta może zostać odzyskane do dalszego przetworzenia, a elementy pozostałe zostają poddane utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

Redakcja BlogMobility