Wady dedykowanego oprogramowania z software house

W sieci można znaleźć wiele zalet aplikacji dedykowanych produkowanych przez firmy programistyczne. Jednak aplikacje przygotowywane w ten sposób mają także swoje wady. 

Oto krótki przewodnik dla tych, którzy chcą poznać także drugą – gorszą stronę współpracy z software house. Zapraszamy do lektury. 

Czas przygotowania aplikacji 

Tworzenie niestandardowego oprogramowania może być czasochłonne. Ponieważ oprogramowanie zostanie utworzone od podstaw i wymaga dokładnego poznania potrzeb klienta jego produkcja, testowanie i wdrożenie jest zdecydowanie dłuższe niż wdrożenie oprogramowania gotowego.

Ryzyko niekompetencji software house

Ponieważ niestandardowe oprogramowanie nie jest ustandaryzowane. Ciężar utrzymania i wprowadzania zmian w oprogramowaniu jest przerzucony całkowicie na software house. W związku z tym istnieje ryzyko, że kwalifikacje partnera technologicznego będą niewystarczające, aby podołać przyszłym wyzwaniom i spełniać przyszłe potrzeby.

Możliwe jest także to, że software house w ogóle zniknie z rynku. Jeżeli nie były zbudowane odpowiednie zabezpieczenia, jest to dla firmy prawdziwy problem. Trudno bowiem zmieniać partnerów i oczekiwać w pracy nad jednym produktem. 

Wyższe inwestycje na początkowym etapie . 

Jest rzeczą oczywistą, że zarówno indywidualne podejście, jak i wiedza specjalistyczna mają swoją cenę. Dlatego nakłady inwestycyjne na w przypadku aplikacji dedykowanych są zdecydowanie wyższe niż w przypadku zakupu gotowych produktów.

Można to porównać do szycia garniturów na miarę. Otrzymuje się bardziej dopasowany produkt spełniający indywidualne potrzeby i oczekiwania, ale jego cena jest wyższa. Identycznie jest w przypadku korzystania z oferty software house

Zalet więcej niż wad

Analiza liczby zalet i wad jasno pokazuje, że tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. Aplikacje przygotowane we współpracy z software house pozwalają na osiągnięcie istotnej przewagi technologicznej, co na dzisiejszym rynku jest niezmiernie ważne. Zwiększają poziom innowacyjnośc przedsiębiorstwa i pozwalają odróżnić od konkurencji. Wre4szcie pozwalają na budowanie przewag w obszarze procesów sprzedaży i obsługi posprzedażowej, co powoduje wzrost lojalności klientów.

Dlaczego zatem piszemy o wadach? Otóż są one dosyć istotne. Cena może być czynnikiem, który wykluczy współpracę z firmą programistyczną. Wydłużony czas może spowodować późniejsze wejście na rynek i niewykorzystanie specyficznej sytuacji. Natomiast materializujące się ryzyko niekompetencji partnera technologicznego jest zagrożeniem dla przyszłego funkcjonowania firmy.

Wady te są tak istotne, że coraz więcej firm decyduje się na inne rozwiązania w obszarze oprogramowania, np:

  • budują własne działy IT,
  • korzystają z oprogramowania “pudełkowego”,
  • korzystają z platform “low-code”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku podjęcia działań minimalizujących ryzyka i posiadaniu potrzebnego budżetu współpraca z software house jest dla firmy źródłem największych korzyści. Dlatego mimo wad warto rozważać to rozwiązanie.

Redakcja BlogMobility