Kim jest faktor?

Chociaż faktoring już na stałe zadomowił się na rynku usług finansowych w Polsce, wciąż pojawiają się pytania ze strony przedsiębiorców, dotyczące zarówno zasad działania faktoringu, jego kosztów i pozostałych aspektów usługi. Dziś wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się, kim właściwie jest faktor. Wyjaśnimy też, jaką rolę w umowie faktoringowej pełni faktorant, oraz czym jest limit faktoringowy.

Trzy najważniejsze pojęcia faktoringu

Aby zrozumieć i bez przeszkód móc wykorzystać faktoring w swoim przedsiębiorstwie, warto najpierw poznać trzy terminy, które znacząco ułatwią poruszanie się w tej tematyce. Mowa o faktorze, faktorancie oraz limicie faktoringowym.

Faktor – kim jest i jaka jest jego rola?

Faktor to podmiot świadczący usługi faktoringowe. W Polsce faktoringiem zajmują się przede wszystkim niezależne instytucje finansowe, takie jak firma PragmaGO, ale usługę faktoringu znajdziemy także w ofercie banków, a właściwie osobnych komórek wydzielonych przez banki – na przykład ING Faktoring.

Rolą faktora jest nabywanie wierzytelności oraz ich finansowanie. Klient firmy faktoringowej może sprzedać fakturę, którą wystawił swojemu kontrahentowi. Dzieje się tak najczęściej, gdy na dokumencie widnieje odległy termin płatności lub gdy przedsiębiorcy grożą kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. 

Faktor skupuje faktury, wypłaca środki z nich wynikające, pomniejszone o kwotę finansowania, a następnie zajmuje się obsługą należności. Zawiera się w tym jej monitoring, wysyłanie powiadomień o konieczności spłaty do dłużnika, a nawet wezwania przedsądowe czy windykacja. Faktorzy oferują też często usługę ubezpieczenia transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahenta.

Faktorant, czyli kto?

Faktorant to inaczej klient faktora, czyli podmiot, który korzysta z usługi faktoringu w celu uzyskania dostępu do zamrożonych środków. Faktorantami zostają zwykle te firmy, które prowadzą regularne interesy z klientami wymagającymi wystawiania faktur z długimi terminami płatności. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wielu takich klientów, dość łatwo o powstanie zatoru płatniczego, którego konsekwencją może być utrata płynności finansowej. Przedsiębiorca może więc zgłosić się do faktora, złożyć wniosek online, dodać dane kontrahentów i uzyskać dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego.

Limit faktoringowy

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z faktoringu (czyli zostanie faktorantem), otrzymuje dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego. W praktyce oznacza to, że będzie mógł w dowolnym momencie finansować faktury wystawiane na zgłoszonych wcześniej kontrahentów.

Już z chwilą składania wniosku online, faktorant dodaje do niego informacje o swoich stałych klientach. Od momentu przyznania limitu faktoringowego będzie mógł importować faktury do swojej Strefy Klienta, a środki wynikające z dokumentu otrzyma w kilka chwil na swój rachunek bankowy.

Limit faktoringowy jest odnawialny – za każdym razem, gdy kontrahent faktoranta zapłaci należność wynikającą ze sfinansowanej faktury, a pieniądze trafią na konto faktora, limit się odnowi. Faktorant może więc korzystać z przyznanych mu środków, finansując dowolną liczbę faktur – grunt w tym, by jego dłużnicy ostatecznie decydowali się je spłacać.

Koszty utrzymania limitu faktoringowego mogą być różne w zależności od tego, na jaką formę rozliczenia zdecyduje się faktorant. Firmy faktoringowe z reguły proponują kilka sposobów rozliczenia – m.in. rozliczenie ryczałtowe, opłatę zależną od stopnia wykorzystania limitu czy wartości sfinansowanych faktur.

Redakcja BlogMobility