PRENUMERATA

Aby zaprenumerować magazyn „Mobility” należy dokonać wpłaty na konto, a następnie wypełnić jeden z poniższych formularzy i przesłać na faks lub adres e-mail.

Prenumerata „Mobility” – 12 numerów za 75 zł.FORMULARZ PRENUMERATY

Klienci będący płatnikami VAT i chcący otrzymaæ fakturę, wypełniają dodatkowo poniższe oświadczenie.
Faktura zostanie przesłana wraz z pierwszym z zamówionych egzemplarzy „Mobility”.
Oświadczenie dla klientów będących płatnikami VAT

Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
prenumerata@mobility.com.pl

Dziękujemy,
Redakcja Mobility