Plus GSM: Promocja Nowe taryfy w Plusie

W najnowszej promocji Plus GSM można skorzystać z taryf NowyPlus i zakupić nowy telefon w cenie od 1 zł.

Skrócony regulamin promocji:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja „Nowe Taryfy w Plusie” obejmuje podmioty, które w czasie
  jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług
  telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną „Umową”), stając się
  Abonentem w myśl „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
  Polkomtel S.A. dla Abonentów” i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u
  Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie
  promocyjnej oraz wybiorą jedną z taryf : NowyPlus 25, NowyPlus 45, NowyPlus
  55, NowyPlus 85, NowyPlus 165, o których mowa w § 1 pkt.8 niniejszego
  Regulaminu.
 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
  1. 50,00 zł brutto w przypadku zawarcia Umowy i wyborze jednej z taryf:
   NowyPlus 25, NowyPlus 45;
  2. 15,00 zł brutto w przypadku zawarcia Umowy i wyborze jednej z taryf:
   NowyPlus 55, NowyPlus 85, NowyPlus 165.
   Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych (poza
   promocją) wynosi 122,00 zł brutto.
 3. Promocyjna opłata aktywacyjna w wysokości określonej w § 1 pkt.2 płatna
  jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
 4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych
  Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy
  z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
 5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w
  Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
  wchodzących w skład Zestawów wynosi
  odpowiednio:

Lp  Model telefonu Cena promocyjna
w zł brutto przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf z planu
taryfowego NowyPlus:
NowyPlus 165 NowyPlus 85 NowyPlus 55 NowyPlus 45 NowyPlus 25
1 Motorola C550 1,00 1,00 1,00 49,00 149,00
2 Motorola C651 1,00 1,00 1,00 179,00 249,00
3 Motorola V500 1,00 49,00 249,00 449,00 649,00
4 Motorola V600 19,00 99,00 299,00 499,00 699,00
5 Motorola A835 (UMTS) 999,00 999,00 1199,00 1299,00 1499,00
6 Motorola V3 999,00 1099,00 1199,00 1399,00 1899,00
7 Nokia 3310 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Nokia 3410 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Nokia 3510i 1,00 1,00 1,00 19,00 99,00
10 Nokia 3100 1,00 1,00 1,00 79,00 149,00
11 Nokia 2600 1,00 1,00 1,00 39,00 99,00
12 Nokia 6100 1,00 1,00 1,00 99,00 199,00
13 Nokia 6610i 1,00 1,00 1,00 249,00 399,00
14 Nokia 6020 1,00 99,00 199,00 399,00 499,00
15 Nokia 5140 99,00 399,00 499,00 649,00 749,00
16 Nokia 6810 1,00 99,00 249,00 349,00 549,00
17 Nokia 6820 1,00 99,00 249,00 349,00 549,00
18 Nokia 6260 599,00 799,00 999,00 1099,00 1199,00
19 Nokia 6230 349,00 599,00 799,00 899,00 999,00
20 Nokia 7610 999,00 1199,00 1299,00 1399,00 1999,00
21 Nokia 6630 (UMTS) 1199,00 1299,00 1399,00 1599,00 1599,00
22 Nokia 9500 2099,00 2299,00 2399,00 2499,00 2599,00
23 Philips 355 1,00 1,00 1,00 149,00 269,00
24 Philips 655 1,00 1,00 149,00 349,00 449,00
25 Sagem myX-5-2 1,00 1,00 1,00 179,00 279,00
26 Samsung C100 1,00 1,00 1,00 1,00 29,00
27 Samsung X100 1,00 1,00 1,00 119,00 199,00
28 Samsung E300 99,00 199,00 299,00 499,00 699,00
29 Samsung E700 599,00 799,00 799,00 1299,00 1499,00
30 Siemens A57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
31 Siemens C60 1,00 1,00 1,00 1,00 49,00
32 Siemens C65 1,00 1,00 1,00 179,00 299,00
33 Siemens CX65 1,00 1,00 49,00 299,00 449,00
34 Siemens M65 99,00 299,00 399,00 699,00 999,00
35 Sony Ericsson T230 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36 Sony Ericsson T290 1,00 1,00 1,00 1,00 99,00
37 Sony Ericsson T610 1,00 1,00 1,00 249,00 349,00
38 Sony Ericsson K500i 1,00 1,00 1,00 299,00 399,00
39 Sony Ericsson K700i 99,00 199,00 399,00 699,00 699,00
40 Sony Ericsson Z1010 (UMTS) 999,00 1299,00 1299,00 1399,00 1599,00
41 Sony Ericsson P910i 1499,00 1799,00 1799,00 1999,00 2499,00
42 Qtek 2020 1999,00 2099,00 2299,00 2499,00 2499,00

Ceny detaliczne aktualne na dzień 21.02.2005

 1. Promocja „Nowe Taryfy w Plusie” trwa od 21.02.2005 i jest
  ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania
  liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31.03.2005 roku.
 2. Do wzięcia udziału w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie” nie jest
  konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Abonenta, oprócz
  wymienionych w § 1 pkt.1
 3. Abonent nabywający Zestaw w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
  zobowiązany jest do wyboru jednej z taryf: NowyPlus 25, NowyPlus 45, NowyPlus
  55, NowyPlus 85, NowyPlus 165, zgodnie z Cennikiem świadczenia usług
  telekomunikacyjnych.
 4. Polkomtel S.A. zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów
  wskazanych w § 1 pkt.5 uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych
  Polkomtel S.A. / Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM.

§ 2 OGRANICZENIA

 1. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na
  warunkach Promocji ” Nowe Taryfy w Plusie „:

  1. bez zgody Polkomtel S.A. w miejsce Abonenta nie może wstąpić osoba
   trzecia,
  2. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług,
  3. Abonent nie może rozwiązać Umowy.
  4. Abonent nie może zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie
   abonamentowej.
 2. W przypadku zmiany taryfy lub transferu numeru telefonicznego z jednego
  konta Abonenta na inne konto Abonenta jak też przeniesienia na innego Abonenta
  praw i obowiązków wynikających z Umowy wciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia
  Umowy na warunkach promocji „Nowe Taryfy w Plusie”, niewykorzystane
  minuty i SMS wliczone w abonament, niewykorzystane minuty w ramach usługi
  „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy” z danego okresu rozliczeniowego oraz
  z poprzednich okresów rozliczeniowych przepadają i nie są zwracane w
  jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje
  roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek
  innej usługi w zamian za utracone minuty i SMS.
 3. Abonent biorący udział w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie” nie może,
  w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub
  usługi.
 4. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
  może w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM na warunkach Promocji
  „Nowe Taryfy w Plusie”
  zmienić wybraną taryfę na inną taryfę , o której
  mowa w § 1 pkt.8 Regulaminu Promocji, z miesięczną opłatą abonamentową o
  wyższej wartości.

§ 3 WARUNKI SPECJALNE

 1. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
  ma automatycznie aktywowaną usługę „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w
  Weekendy”
  na promocyjnych warunkach.
 2. Usługa „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy” dotyczy połączeń w
  godzinach 18.00 – 8.00 od poniedziałku do piątku oraz całą dobę w soboty,
  niedziele i święta do sieci Plus GSM lub krajowych sieci stacjonarnych z
  wyłączeniem połączeń z numerami Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu
  do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz połączeń wykonywanych w
  roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i
  przesyłania danych. oraz połączeń z siecią Internet (numery 123, 321, +48 601
  100 123, +48 601 100 321).
 3. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
  ma prawo korzystać z usługi „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy”
  bez ponoszenia opłaty miesięcznej1 , o której mowa w Cenniku
  świadczenia usług telekomunikacyjnych, przez:

  1. 6 pełnych okresów rozliczeniowych przy wyborze taryf: NowyPlus 25,
   NowyPlus 45,
  2. 12 pełnych okresów rozliczeniowych przy wyborze taryfy: NowyPlus 55,
   NowyPlus 85, NowyPlus 165,

  z tym, że dodatkowo jeżeli aktywacja nastąpi w trakcie trwania okresu
  rozliczeniowego, wówczas w pierwszym okresie rozliczeniowym liczba godzin
  połączeń objętych usługą będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do
  końca okresu rozliczeniowego.

 4. Liczba darmowych godzin do wykorzystania na połączenia do sieci Plus GSM i
  do sieci stacjonarnych w usłudze „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy”
  zgodna jest z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych i wynosi
  odpowiednio:

  NowyPlus 25 NowyPlus 45 NowyPlus 55 NowyPlus 85 NowyPlus 165
Liczba darmowych godzin do wykorzystania na
połączenia do sieci Plus GSM (Z wyłączeniem Sami Swoi) i sieci
stacjonarnych
1
(60 minut)
2
(120 minut)
5
(300 minut)
10
(600 minut)
20
(1200 minut)

 1. Jeśli liczba godzin/minut zgodnie § 3 pkt.4 z danego okresu
  rozliczeniowego nie zostanie wykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym,
  wówczas Abonent traci prawo do niewykorzystanej części godzin/minut w usłudze
  „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy” i ta część jest anulowana i
  nie może być wykorzystana w kolejnych okresach rozliczeniowych. W tych
  okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu
  pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za
  utraconą część godzin/minut w usłudze „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w
  Weekendy”
  .
 2. Po wykorzystaniu wszystkich godzin w usłudze „„Darmowe Rozmowy
  Wieczorami i w Weekendy”
  w danym okresie rozliczeniowym, opłata za minutę
  połączenia z numerami w sieci Plus GSM oraz z numerami stacjonarnymi zgodna
  będzie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 3. Abonent może deaktywować usługę „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w
  Weekendy”
  . Deaktywacja usługi „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy”
  odbywa się poprzez

  1. telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta,
  2. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod
   adresem http://www.plusgsm.pl).
 4. Z zastrzeżeniem treści § 3 pkt.3 po upływie::
  1. 6 pełnych okresów rozliczeniowych przy wyborze taryf: NowyPlus 25,
   NowyPlus 45,
  2. 12 pełnych okresów rozliczeniowych przy wyborze taryfy: NowyPlus 55,
   NowyPlus 85, NowyPlus 165,
   od daty aktywacji karty SIM w ramach Promocji „Nowe Taryfy w Plusie”
   za usługę „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy” będzie pobierana
   opłata miesięczna w wysokości 25 zł brutto zgodnie z Cennikiem świadczenia
   usług telekomunikacyjnych.
 5. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie, o którym mowa w §3 pkt.3 powoduje, że
  Abonent traci prawo do korzystania z usługi „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w
  Weekendy”
  na warunkach promocyjnych określonych w §3 pkt.1 i §3 pkt.3. W
  tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu
  pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za
  utracony czas rozmów w usłudze „Darmowe Rozmowy Wieczorami i w Weekendy”.
 6. Z zastrzeżeniem § 2 pkt.4 i § 3 pkt.9 niniejszego Regulaminu, jakakolwiek
  zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.
 7. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego
  NowyPlus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego,
  wówczas liczba minut i SMS”ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym
  Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie
  rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego
  okresu rozliczeniowego.

Źródło: Plus GSM (DD)

Opublikowano: 21/02/2005 Autor: Mobility

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>